fbpx

การชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร ชื่อบริษัทเท่านั้น
บริษัทไม่มีนโยบาย โอนเข้าบัญชีชื่อบุคคล

 

ตลอด 7 ปีในการดำเนินธุรกิจมา
ทางบริษัท คำนึงเห็นความสำคัญต่อการทำหน้าที่ของประชาชนคนไทย เรื่องการเสียภาษี เพื่อประเทศชาติจะได้นำเงินส่วนนี้ นำไปพัฒนาประเทศเพื่อความสะดวกสบายของคนไทย

ทางบริษัทจึงออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ 100%
ถึงแม้ลูกค้าไม่ต้องการให้ออก เราก็จัดทำใบกำกับให้ทุกรายการ
รายการทุกรายการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อย