fbpx

VDO สอนปั๊มเสื้อ

ขอต้อนรับลูกค้าสาขาที่น่ารัก

เข้าสู่ครอบครัว เสื้อปั๊ม เก๋ๆ

 

ลูกค้าสาขาที่สมัครเปิดแฟรนไซส์ของเราแล้ว สามารถติดต่อขอเข้าชมวีดีโอได้ทันที โดยแจ้งอีเมล์ที่สมัครกับเว็บนี้ ทางทีมงานเราจะเพิ่มสิทธิ์การชมวีดีโอต่างๆให้ตลอดชีพ

 

เราพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจของเรา เพื่อครอบครัวเสื้อปั๊ม เก๋ๆ

เราจะเติบโตไปพร้อมๆกัน

คู่มือการปั๊มเสื้อ

 คู่มือการปั๊มเสื้ออย่างละเอียด ขอต้อนรับ เข้าสู่ครอบครัว เสื้อปั๊ม เก๋ๆ โปรอ่านข้อความทั้งหมดด้านล่างให้ละเอียดค้าบ ขอบคุณมากค้าบ ที่ไว้วางใจ อาชีพเก๋ๆ ชิคๆ แบบเรา เรามีสติ๊กเกอร์ Line และ App...

บทที่ 1 – ปรับ Mindset ของการเป็นผู้ให้และทัศคติที่ดีด้านการขาย

บทที่ 1 ปรับ Mindset ของการเป็นผู้ให้ และทัศคติที่ดีด้านการขาย  เสื้อปั๊ม เก๋ๆ ส่งมอบความรู้เพื่อพัฒนาลูกค้าสาขา ให้สามารถทำการขาย การตลาดได้อย่างถูกวิธี โดยทางเราได้ตั้งใจหาโค้ชที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ...

บทที่ 2 – ก้ามข้าม Comfort Zone (พื้นที่ปลอดภัย)

บทที่ 2 ก้ามข้าม Comfort Zone (พื้นที่ปลอดภัย)  เสื้อปั๊ม เก๋ๆ ส่งมอบความรู้เพื่อพัฒนาลูกค้าสาขา ให้สามารถทำการขาย การตลาดได้อย่างถูกวิธี...

บทที่ 3 – ปลดล็อกความกลัว

บทที่ 3 - ปลดล็อกความกลัว  เสื้อปั๊ม เก๋ๆ ส่งมอบความรู้เพื่อพัฒนาลูกค้าสาขา ให้สามารถทำการขาย การตลาดได้อย่างถูกวิธี โดยทางเราได้ตั้งใจหาโค้ชที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ...

บทที่ 4 – ปลุกพลังนักขาย ค้นหาศักยภาพและพรสวรรค์ที่ซ่อนในตัว

บทที่ 4 ปลุกพลังนักขาย ค้นหาศักยภาพและพรสวรรค์ที่ซ่อนในตัว  เสื้อปั๊ม เก๋ๆ ส่งมอบความรู้เพื่อพัฒนาลูกค้าสาขา ให้สามารถทำการขาย การตลาดได้อย่างถูกวิธี โดยทางเราได้ตั้งใจหาโค้ชที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ มาทำคอร์สออนไลน์ให้เฉพาะลูกค้าสาขา   ผู้บรรรยาย...

บทที่ 5 – ลูกค้าของคุณคือใคร เปิดใจลูกค้าอย่างไร ให้ได้ยอดขาย

บทที่ 5 - ลูกค้าของคุณคือใคร เปิดใจลูกค้าอย่างไร ให้ได้ยอดขาย  เสื้อปั๊ม เก๋ๆ ส่งมอบความรู้เพื่อพัฒนาลูกค้าสาขา ให้สามารถทำการขาย การตลาดได้อย่างถูกวิธี โดยทางเราได้ตั้งใจหาโค้ชที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ...

บทที่ 6 – สินค้าของเราแก้ไขปัญหาอะไรให้ใครได้บ้าง

บทที่ 6 สินค้าของเราแก้ไขปัญหาอะไรให้ใครได้บ้าง  เสื้อปั๊ม เก๋ๆ ส่งมอบความรู้เพื่อพัฒนาลูกค้าสาขา ให้สามารถทำการขาย การตลาดได้อย่างถูกวิธี โดยทางเราได้ตั้งใจหาโค้ชที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ มาทำคอร์สออนไลน์ให้เฉพาะลูกค้าสาขา   ผู้บรรรยาย :...

บทที่ 7 – ธุรกิจเสื้อปั้มของเรา ดีกว่าอย่างไร

บทที่ 7 ธุรกิจเสื้อปั้มของเรา ดีกว่าอย่างไร  เสื้อปั๊ม เก๋ๆ ส่งมอบความรู้เพื่อพัฒนาลูกค้าสาขา ให้สามารถทำการขาย การตลาดได้อย่างถูกวิธี โดยทางเราได้ตั้งใจหาโค้ชที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ มาทำคอร์สออนไลน์ให้เฉพาะลูกค้าสาขา   ผู้บรรรยาย...

บทที่ 8 – วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าหลัก & ลูกค้ารอง เพื่อเชื่อมโยงกับประโยชน์หลัก & ประโยชน์รองของสินค้า

บทที่ 8 วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าหลัก & ลูกค้ารอง เพื่อเชื่อมโยงกับประโยชน์หลัก & ประโยชน์รองของสินค้า  เสื้อปั๊ม เก๋ๆ ส่งมอบความรู้เพื่อพัฒนาลูกค้าสาขา ให้สามารถทำการขาย...

บทที่ 9 – วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการซื้อ/ใช้สินค้าของเรา เปรียบเทียบกับสินค้า/บริการของคู่แข่ง

บทที่ 9 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการซื้อ/ใช้สินค้าของเรา เปรียบเทียบกับสินค้า/บริการของคู่แข่ง  เสื้อปั๊ม เก๋ๆ ส่งมอบความรู้เพื่อพัฒนาลูกค้าสาขา ให้สามารถทำการขาย การตลาดได้อย่างถูกวิธี โดยทางเราได้ตั้งใจหาโค้ชที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ มาทำคอร์สออนไลน์ให้เฉพาะลูกค้าสาขา   ผู้บรรรยาย :...

บทที่ 10 – ฝึกเทคนิคการตอบข้อโต้แย้งแบบมืออาชีพ

บทที่ 10 ฝึกเทคนิคการตอบข้อโต้แย้งแบบมืออาชีพ  เสื้อปั๊ม เก๋ๆ ส่งมอบความรู้เพื่อพัฒนาลูกค้าสาขา ให้สามารถทำการขาย การตลาดได้อย่างถูกวิธี โดยทางเราได้ตั้งใจหาโค้ชที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ มาทำคอร์สออนไลน์ให้เฉพาะลูกค้าสาขา   ผู้บรรรยาย :...

บทที่ 12 – กิจกรรมส่งมอบคุณค่าต่อสังคม

บทที่ 12 กิจกรรมส่งมอบคุณค่าต่อสังคม  เสื้อปั๊ม เก๋ๆ ส่งมอบความรู้เพื่อพัฒนาลูกค้าสาขา ให้สามารถทำการขาย การตลาดได้อย่างถูกวิธี โดยทางเราได้ตั้งใจหาโค้ชที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ มาทำคอร์สออนไลน์ให้เฉพาะลูกค้าสาขา   ผู้บรรรยาย :...

บทที่ 13 – สนับสนุนให้รักและเห็นคุณค่าของแบรนด์

บทที่ 13 สนับสนุนให้รักและเห็นคุณค่าของแบรนด์  เสื้อปั๊ม เก๋ๆ ส่งมอบความรู้เพื่อพัฒนาลูกค้าสาขา ให้สามารถทำการขาย การตลาดได้อย่างถูกวิธี โดยทางเราได้ตั้งใจหาโค้ชที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ มาทำคอร์สออนไลน์ให้เฉพาะลูกค้าสาขา   ผู้บรรรยาย :...